/medical_11--><br /><!--medical_11-->http://23gkb1.ru/history-hospital<!--
<!--medical_12-->http://23gkb1.ru<!--/medical_12-->
<!--medical_13-->http://23gkb1.ru<!--/medical_13-->
<!--medical_13_1--><!--/medical_13_1-->
<!--medical_14-->http://23gkb1.ru/kontakty<!--/medical_14-->
<!--medical_15-->http://23gkb1.ru<!--/medical_15-->
<!--medical_16-->http://23gkb1.ru/data-gosudarstvennoy-registratsii-svedeniya-ob-uchreditele<!--/medical_16-->
<!--medical_17-->http://23gkb1.ru/ustav<!--/medical_17-->
<!--medical_18-->http://23gkb1.ru/structure-of-hospital<!--/medical_18-->
<!--medical_18_1-->http://23gkb1.ru/rukovodstvo<!--/medical_18_1-->
<!--medical_19-->http://23gkb1.ru/rezhim-raboty-uchrezhdeniya<!--/medical_19-->
<!--medical_20-->http://23gkb1.ru/rasporyadok-raboty-statsionarnykh-otdeleniy<!--/medical_20-->
<!--medical_21-->http://23gkb1.ru/kontakty<!--/medical_21-->
<!--medical_22-->http://23gkb1.ru/kontakty<!--/medical_22-->
<!--medical_23-->http://23gkb1.ru/kontakty<!--/medical_23-->
<!--medical_24-->http://23gkb1.ru/rukovodstvo<!--/medical_24-->
<!--medical_25-->http://23gkb1.ru/kontakty<!--/medical_25-->
<!--medical_26-->http://23gkb1.ru/kontakty<!--/medical_26-->
<!--medical_27-->http://23gkb1.ru/kontakty<!--/medical_27-->
<!--medical_28-->http://23gkb1.ru/programma-dms<!--/medical_28-->
<!--medical_29-->http://23gkb1.ru/prava-i-obyazannosti<!--/medical_29-->
<!--medical_30-->http://23gkb1.ru/med-deyatelnost<!--/medical_30-->
<!--medical_31-->http://23gkb1.ru/vidy-meditsinskoy-pomoshchi<!--/medical_31-->
<!--medical_32-->http://23gkb1.ru/programma-gosudarstvennih-gorantii<!--/medical_32-->
<!--medical_33-->http://23gkb1.ru/programma-gosudarstvennih-gorantii<!--/medical_33-->
<!--medical_34-->http://23gkb1.ru/porydki-okazanya-medizinskoy-pomohi<!--/medical_34-->
<!--medical_35-->http://23gkb1.ru/normativnyye-dokumenty<!--/medical_35-->
<!--medical_36-->http://23gkb1.ru/pokazateli-dostupnosti-i-kachestva-meditsinskoy-pomoshchi<!--/medical_36-->
<!--medical_37-->http://23gkb1.ru/pravila-i-sroki-gospitalizatsii<!--/medical_37-->
<!--medical_38-->http://23gkb1.ru/pravila-i-sroki-gospitalizatsii<!--/medical_38-->
<!--medical_39-->http://23gkb1.ru/pravila-podgotovki-k-issledovaniyam<!--/medical_39-->
<!--medical_40-->http://23gkb1.ru/pravila-i-sroki-gospitalizatsii<!--/medical_40-->
<!--medical_41-->http://23gkb1.ru/platnyye-uslugi<!--/medical_41-->
<!--medical_42-->http://23gkb1.ru/prays<!--/medical_42-->
<!--medical_43-->http://23gkb1.ru/platnyye-uslugi<!--/medical_43-->
<!--medical_44-->http://23gkb1.ru/prays<!--/medical_44-->
<!--medical_45-->http://23gkb1.ru/medrab<!--/medical_45-->
<!--medical_46-->http://23gkb1.ru/rezhim-raboty-uchrezhdeniya<!--/medical_46-->
<!--medical_47-->http://23gkb1.ru/platnyye-uslugi<!--/medical_47-->
<!--medical_48-->http://23gkb1.ru/medrab<!--/medical_48-->
<!--medical_49-->http://23gkb1.ru/rezhim-raboty-uchrezhdeniya<!--/medical_49-->
<!--medical_50-->http://23gkb1.ru/rukovodstvo<!--/medical_50-->
<!--medical_51-->http://23gkb1.ru/vacancies <!--/medical_51-->
<!--medical_52-->http://23gkb1.ru/lekarstvennoye-obespecheniye<!--/medical_52-->
<!--medical_52-->http://23gkb1.ru/lekarstvennoye-obespecheniye<!--/medical_52-->
<!--medical_53-->http://23gkb1.ru/lekarstvennoye-obespecheniye<!--/medical_53-->
<!--medical_54-->http://23gkb1.ru/lekarstvennoye-obespecheniye<!--/medical_54-->
<!--medical_57-->http://23gkb1.ru/lekarstvennoye-obespecheniye<!--/medical_57-->
<!--medical_58-->http://23gkb1.ru/otzyvy-o-nas<!--/medical_58--
<!--medical_59-->http://23gkb1.ru/napishite-nam<!--/medical_59-->
<!--medical_60-->https://23gkb1.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami<!--/medical_60-->
<!--medical_61-->https://23gkb1.ru/nezavisimaya-otsenka-kachestva-okazaniya-uslug-meditsinskimi-organizatsiyami<!--/medical_61-->
<!--medical_62--><!--/medical_62-->
<!--medical_63--><!--/medical_63-->
<!--medical_64--><!--/medical_64-->
<!--medical_65--><!--/medical_65-->
<!--medical_66-->http://23gkb1.ru/search<!--/medical_66-->
<!--medical_67-->http://23gkb1.ru/karta-sayta-1<!--/medical_67-->
<!--medical_68-->http://special.23gkb1.ru <!--/medical_68-->